Velkommen til Svømmeskolen i Slagelse Svømmeklub.

Nederst på siden kan du se nyheder og kalenderen. I øverste bjælke kan du tilmelde hold og Events.
 
  Generalforsamling 2020                                                                                    16. januar 2020

Slagelse Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00

i Slagelse Svømmehals cafeteria.

Dagorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse på

mail: formand@slagelseswim.dk

Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag på Slagelse Svømmeklubs hjemmeside

www.slagelseswim.dk

 
 Svømmeskolen holder Vinterferie i uge 7 fra den 9/2-20 - 16/2-20.
 
Tilmeldingen til forårssæsonen er åben. 
Kig under holdtilmelding og se om der er et hold der passer dig.
 
 
Kontakt til klubben kan ske på telefon 40480563.
Telefontid Tirsdag og fredag kl. 9-13. 
Eller på mail kartotek@slagelseswim.dk. 
 
 
Bestyrelsen har opdateret klubbens retningslinjer for aktiviteter, som kan ses her:   
 
 
 
Kære medlemmer

For at skabe de bedste muligheder for såvel Slagelses som Korsørs konkurrencesvømning har vi i de to bestyrelser og K-udvalg fra Slagelse Svømmeklub og SVØM Korsør i fuld enighed besluttet at sammenlægge konkurrencesvømningen fra den kommende sæson. Målet på længere sigt er én samlet svømmeklub i Slagelse Kommune.

Begrundelserne for det er mange – det primære er, at det vil give en stærkere og bedre konkurrencesvømning – både i Slagelse og Korsør. Ved at samle kræfterne, kan vi optimere brugen af vandtid, trænerkapacitet og forældreinvolvering for begge klubber.

Vi håber på, at I tager positivt imod vores initiativ, og vi glæder os til at gå en spændende fremtid i møde.

Venlig hilsen


Jørn Birch og Katarina Bjerre Vestbjerg, formand i hhv. SVØM Korsør og Slagelse Svømmeklub

 
 
Privatlivspolitik:
 
Vi har lavet en privatlivspolitik for klubben læs mere her