Velkommen til Svømmeskolen i Slagelse Svømmeklub.

Nederst på siden kan du se nyheder og kalenderen. I øverste bjælke kan du tilmelde hold og Events.
 
 
Kontakt til klubben kan ske på telefon 40480563.
Telefontid Tirsdag og fredag kl. 9-13.
Eller på mail kartotek@slagelseswim.dk. 
 
 
Generalforsamling 2019
se indbydelse her 
 
Se dagsorden her 

Dagsorden til generalforsamling i

Slagelse Svømmeklub

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

1. marts 2019

   1.     Valg af dirigent og evt. protokolfører
   2.     Bestyrelsens beretning.
   3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. det reviderede regnskab) for 2018 til godkendelse
   4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2019 til godkendelse
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Behandling af evt. indkomne forslag
   7. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelses medlemmer. 2 suppleanter.
               · Katarina Bjerre Vestbjerg– ønsker genvalg
               · Malene Mantzius – ønsker ikke genvalg
               · Morten Binderup - ønsker ikke genvalg
                · Annette Brostrup – går i utide
      
      Valg af 2 suppleanter
               · Suppleant 1: Steen Kristensen – ønsker at træde ind i bestyrelsen
                · Suppleant 2: Carina Lindeskov – ønsker ikke genvalg
      
      8. Valg af
               · 1 revisor – Esben Sørensen
               · 1 revisorsuppleant – Margit Jensen
      9. Eventuelt
 
 
Bestyrelsen har opdateret klubbens retningslinjer for aktiviteter, som kan ses her. 
 
 
 
Så er vi klar til at svømme på Gerlev igen fra den 28/1-2019.
Svømmere tilmeldt i Gerlev har fået besked - vi glæder os til at se Jer i Gerlev igen.
 
Sæson 2018/2019 er startet op, og der er fortsat få ledige pladser.
Kig under Holdtilmelding for at se om der er et hold der passer dig.
 
 
 
Privatlivspolitik:
 
Vi har lavet en privatlivspolitik for klubben læs mere her